Bộ cảm biến va đập Sê-ri GA

Sê-ri GA - Bộ cảm biến va đập

Cảm biến va đập phát hiện sự có/không có rung động hoặc thay đổi trong mức rung động với độ nhạy cao