Khối giao tiếp tương thích DeviceNet® NU-DN1

NU-DN1 - Khối giao tiếp tương thích DeviceNet®

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

NU-DN1

Số lượng bộ thiết bị có thể kết nối

Lên đến 16 khối (Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.)

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Cảm biến có thể kết nối

Bộ khuếch đại cảm biến có hỗ trợ N-bus*1

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Lên đến 16 khối*2

Nguồn điện cung cấp

Nguồn điện được cung cấp từ nguồn điện cung cấp giao tiếp DeviceNet® thông qua khối.

Dòng điện cho phép đi qua

Tổng cực đại 1200 mA*3

Đặc điểm kỹ thuật
DeviceNet®

Chức năng được hỗ trợ

Thông điệp ngõ vào/ra (kiểm soát vòng) Thông điệp chi tiết

Cài đặt địa chỉ

0 đến 63 (tương thích PGM)

Tốc độ baud (tự động chuyển mạch)

500kbps,250kbps,125kbps

Chiều dài tối đa của dây cáp

500 kbps

cáp dày

100 m

cáp mỏng

250 kbps

cáp dày

250 m

cáp mỏng

100 m

125 kbps

cáp dày

500 m

cáp mỏng

100 m

Định mức

Điện áp nguồn

11 đến 25 VDC

Dòng điện tiêu thụ cho Bộ
khuếch đại

Từ 1480 mW trở xuống (cực đại 60 mA tại 24 V, cực đại 106 mA tại 12 V)*4

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, đầu kết nối DeviceNet®, khối đầu cuối × 2

Khối lượng

Xấp xỉ 65 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 “N-bus” là tên gọi hệ thống tinh giảm nối dây của KEYENCE dành cho bộ khuếch đại cảm biến.
*2 Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.
*3 Giá trị của dòng điện cung cấp cho sản phẩm này hoặc cho khối khuếch đại cảm biến nối với sản phẩm này.
*4 Không bao gồm dòng điện cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác