Thông số kỹ thuật Bộ thiết bị giao tiếp mạng Sê-ri NU

Mẫu

NU-EP1

hình ảnh

tên

Thiết bị Mạng tương thích EtherNet/IP™

Đặc điểm kỹ thuật Ethenet

Tuân thủ

IEEE802,3 (10BASE-T), IEEE802,3u (100BASE-TX), IEEE802,3af (Nguồn điện đi qua Ethernet, Class 3)

Tỷ lệ truyền phát

10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (100BASE-TX)

Phương tiện truyền phát

Cáp STP, hoặc cáp UTP Category 3 hoặc cao hơn (10BASE-T)*1
Cáp STP, hoặc cáp UTP Category 5 hoặc cao hơn (100BASE-TX)

Chiều dài tối đa của dây cáp

100 m (khoảng cách giữa thiết bị và bộ chuyển mạch Ethernet)

Số lượng tối đa các hub có thể kết nối

4 (10BASE-T) 2 (100BASE-TX)*2

EtherNet/IP™

Chức năng tương thích

Giao tiếp theo chu kỳ
Gửi tin báo tương thích với UCMM và Loại 3 (Gửi tin báo chi tiết)

Số lượng các kết nối

64

RPI (Chu kỳ truyền phát)

0,5 đến 10,000 ms (trong các khối 0,5 ms)

Băng thông giao tiếp cho phép đối với giao tiếp theo chu kỳ

6,000 pps

Giao tiếp thông báo

Tương thích với Phiên UCMM , Loại 3

Kiểm tra phù hợp

Tương thích với Phiên bản A7

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Cảm biến có thể kết nối

Bộ khuếch đại cảm biến có hỗ trợ N-bus*3

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Lên đến 16 thiết bị*4

Nguồn điện cung cấp

Nguồn điện được cung cấp từ khối chính thông qua đầu nối kết nối bộ khuếch đại cảm biến.*5*6

Dòng điện cho phép đi qua

Tổng cực đại 1,200 mA*7

Nguồn điện trong khi đang nhận nguồn điện
PoE

Điện áp cung cấp: 24 V ±10 %, dòng điện cung cấp: nhỏ hơn hoặc bằng 360 mA

Định mức

Điện áp nguồn

24 VDC ±10 %, độ gơn (P-P) từ 10 % trở xuống (có đầu nối cung cấp nguồn điện)
48 VDC (Tối đa 57 VDC) (Trong khi đang nhận nguồn điện PoE)

Dòng điện tiêu thụ cho Bộ
khuếch đại

Từ 1,500 mW trở xuống (cực đại 60 mA tại 24 V)*8

Khả năng chống chịu với môi trường

Mức độ ô nhiễm

2

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20 đến +55 °C (Không đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, đầu nối nguồn điện, 2 khối đầu cuối

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 Khi sử dụng chức năng nhận nguồn điện từ nguồn điện PoE, phải sử dụng cáp STP hoặc cáp UTP Category 5 hoặc cao hơn.
*2 Số lượng khối có thể kết nối không bị giới hạn khi sử dụng bộ chuyển mạch.
*3 "N-bus" là tên gọi hệ thống tinh giảm nối dây của KEYENCE dành cho bộ khuếch đại cảm biến.
*4 Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.
*5 Nguồn điện có thể cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến khi sử dụng chức năng nhận nguồn điện PoE.
*6 Khác biệt tùy theo nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh. (-20 đến 45 °C: từ 360 mA trở xuống, 45 đến 50 °C: từ 260 mA trở xuống, 50 đến 55 °C: từ 140 mA trở xuống)
*7 Giá trị của dòng điện cung cấp cho khối này hoặc cho khối khuếch đại cảm biến nối với khối này.
*8 Không bao gồm dòng điện được cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.

Các trang chính

Mẫu

NU-EC1

hình ảnh

tên

Thiết bị mạng tương thích EtherCAT

Đặc điểm kỹ thuật Ethenet

Tuân thủ

IEEE802,3u (100BASE-TX)

Tỷ lệ truyền phát

100 Mbps (100BASE-TX)

Phương tiện truyền phát

Cáp STP Category 5e hoặc cao hơn

Khoảng cách giữa các node

100 m

RJ-45 x2

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Cảm biến có thể kết nối

Bộ khuếch đại cảm biến có hỗ trợ N-bus*1

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Lên đến 16 khối*2

Nguồn điện cung cấp

Nguồn điện được cung cấp từ thiêt bị thông qua đầu nối tinh giảm nối dây.

Dòng điện cho phép đi qua

Tổng cực đại 1200 mA*3

Định mức

Điện áp nguồn

24 VDC ±10 %: độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống

Dòng điện tiêu thụ cho Bộ
khuếch đại

Từ 1700 mW trở xuống (cực đại 70 mA tại 24 V)*4

Khả năng chống chịu với môi trường

Mức độ ô nhiễm

2

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20 đến +55 °C (Không đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, đầu nối nguồn điện, 2 khối đầu cuối

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 "N-bus" là tên gọi hệ thống tinh giảm nối dây của KEYENCE dành cho bộ khuếch đại cảm biến.
*2 Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.
*3 Giá trị của dòng điện cung cấp cho sản phẩm này hoặc cho khối khuếch đại cảm biến nối với sản phẩm này.
*4 Không bao gồm dòng điện cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.

Các trang chính

Mẫu

NU-DN1

hình ảnh

Số lượng bộ thiết bị có thể kết nối

Lên đến 16 khối (Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.)

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Cảm biến có thể kết nối

Bộ khuếch đại cảm biến có hỗ trợ N-bus*1

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Lên đến 16 khối*2

Nguồn điện cung cấp

Nguồn điện được cung cấp từ nguồn điện cung cấp giao tiếp DeviceNet® thông qua khối.

Dòng điện cho phép đi qua

Tổng cực đại 1200 mA*3

Đặc điểm kỹ thuật
DeviceNet®

Chức năng được hỗ trợ

Thông điệp ngõ vào/ra (kiểm soát vòng) Thông điệp chi tiết

Cài đặt địa chỉ

0 đến 63 (tương thích PGM)

Tốc độ baud (tự động chuyển mạch)

500kbps,250kbps,125kbps

Chiều dài tối đa của dây cáp

500 kbps

cáp dày

100 m

cáp mỏng

250 kbps

cáp dày

250 m

cáp mỏng

100 m

125 kbps

cáp dày

500 m

cáp mỏng

100 m

Định mức

Điện áp nguồn

11 đến 25 VDC

Dòng điện tiêu thụ cho Bộ
khuếch đại

Từ 1480 mW trở xuống (cực đại 60 mA tại 24 V, cực đại 106 mA tại 12 V)*4

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, đầu kết nối DeviceNet®, khối đầu cuối × 2

Khối lượng

Xấp xỉ 65 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 “N-bus” là tên gọi hệ thống tinh giảm nối dây của KEYENCE dành cho bộ khuếch đại cảm biến.
*2 Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.
*3 Giá trị của dòng điện cung cấp cho sản phẩm này hoặc cho khối khuếch đại cảm biến nối với sản phẩm này.
*4 Không bao gồm dòng điện cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.

Các trang chính

Mẫu

NU-CL1

hình ảnh

Số lượng bộ thiết bị có thể kết nối

Lên đến 16 khối (Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.)

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Cảm biến có thể kết nối

Bộ khuếch đại cảm biến có hỗ trợ N-bus*1

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Lên đến 16 khối*2

Nguồn điện cung cấp

Nguồn điện được cung cấp từ thiêt bị thông qua đầu nối tinh giảm nối dây.

Dòng điện cho phép đi qua

Tổng cực đại 1200 mA*3

Đặc điểm kỹ thuật CC-Link

Phiên bản tương thích

Ver.2.00/Ver.1.10 (切換式)

Tốc độ truyền

156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

Cài đặt số lượng trạm

1 đến 64

Định mức

Điện áp nguồn

24 VDC ±10 %: độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống

Dòng điện tiêu thụ cho Bộ
khuếch đại

Từ 1400 mW trở xuống (cực đại 55 mA tại 24 V) *4

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, đầu nối CC-Link, đầu nối nguồn điện, điện trở cuối, khối đầu cuối × 2

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 “N-bus” là tên gọi hệ thống tinh giảm nối dây của KEYENCE dành cho bộ khuếch đại cảm biến.
*2 Tùy thuộc vào các bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.
*3 Giá trị của dòng điện cung cấp cho sản phẩm này hoặc cho khối khuếch đại cảm biến nối với sản phẩm này.
*4 Không bao gồm dòng điện cung cấp cho bộ khuếch đại cảm biến đã kết nối.

Các trang chính

Mẫu

NU-EN8N

hình ảnh

Ngõ vào/ra

Đầu nối

Đầu nối e-CON (4 chân)

Ngõ vào

8

Điện áp cung cấp cho thiết bị

Được cung cấp từ khối giao tiếp

Dòng điện cung cấp

Từ 520 mA trở xuống (tổng cộng cho 8 cổng)

Tín hiệu ngõ vào

Ngõ ra NPN cực thu để hở, ngõ ra tiếp xúc

Thời gian ngõ vào đáp ứng

Từ 20 µs trở xuống

Điện áp ngõ vào nội bộ

8 VDC (Giá trị tham chiếu của dòng điện ngõ vào: 3,1 mA)

Điện áp BẬT tối thiểu

6V

Dòng điện TẮT tối đa

0,9mA

Trở kháng ngõ vào

2,4 kΩ

Thiết bị giao tiếp có thể kết nối

NU-DN1/NU-CL1/NU-EP1/NU-EC1

Số lượng bộ thiết bị có thể kết nối

Lên đến 2 khối (số ID đang hoạt động: 8)*1

Đặc điểm kỹ thuật kết nối
cảm biến

Số lượng các khối cảm biến có thể kết nối

Định mức

Điện áp nguồn

12 đến 24 VDC ±10%: độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống*2

Phụ kiện

Sổ tay hướng dẫn, nhãn, keo dán

Khối lượng

Xấp xỉ 55 g (bao gồm đầu nối)Khối lượng

*1 Để kết nối NU-EN8N với khối giao tiếp, cần phải kết nối thiết bị sau bộ khuếch đại cảm biến. Bộ khuếch đại cảm biến được kết nối sau khối giao tiếp này sẽ không nhận được tín hiệu từ thiết bị goiao tiếp.
*2 Nguồn điện cho NU-EN8N được cung cấp từ khối giao tiếp đã kết nối.

Các trang chính