Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Bộ thiết bị ngõ ra BCD DL-RB1A

DL-RB1A - Bộ thiết bị ngõ ra BCD

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác