Models Bộ thiết bị giao tiếp Sê-ri DL

Sản phẩm

DL-DN1 - Khối giao tiếp tương thích DeviceNet™

DL-DN1

Khối giao tiếp tương thích DeviceNet™

DL-EP1 - khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP™

DL-EP1

khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP™

DL-PD1 - khối giao tiếp tương thích PROFIBUS DP

DL-PD1

khối giao tiếp tương thích PROFIBUS DP

OP-35361 - Cáp mở rộng cho tất cả bộ thiết bị mở rộng và bộ điều hợp (300 mm)

OP-35361

Cáp mở rộng cho tất cả bộ thiết bị mở rộng và bộ điều hợp (300 mm)

OP-81283 - Cáp RS-232C dành cho DL (dây bện D-sub 9 chân)

OP-81283

Cáp RS-232C dành cho DL (dây bện D-sub 9 chân)