khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP® DL-EP1

DL-EP1 - khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP®

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác