Đầu nối hình chữ Y GS-Y11

GS-Y11 - Đầu nối hình chữ Y

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Phần mềm

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác