Đầu nối hình chữ Y GS-Y01

GS-Y01 - Đầu nối hình chữ Y

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-Y01

Loại

Phụ kiện cho loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 50 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác