Đầu nối hình chữ Y GS-Y01

GS-Y01 - Đầu nối hình chữ Y

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-Y01

Loại

Phụ kiện cho loại không tiếp xúc

Trọng lượng

Xấp xỉ 50 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác