Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m GS-P8CC10

GS-P8CC10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-P8CC10

Loại

Để mở rộng/Loại tiêu chuẩn (8 chân)

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 450 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác