Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 1 m GS-P5CC1

GS-P5CC1 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 1 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác