Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 5 m GS-P12C5

GS-P12C5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-P12C5

Loại

Chuẩn/Loại hiệu suất cao (12 chân)

Chiều dài

5 m

Khối lượng

Xấp xỉ 250 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác