Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 10 m GS-P12C10

GS-P12C10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-P12C10

Loại

Chuẩn/Loại hiệu suất cao (12 chân)

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 480 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác