Chốt thoát hiểm GS-H02

GS-H02 - Chốt thoát hiểm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-H02

Trọng lượng

Xấp xỉ 90 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác