Tay cầm chuyên dụng GS-H01

GS-H01 - Tay cầm chuyên dụng

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-H01

Khối lượng

Xấp xỉ 1070 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác