Tay cầm chuyên dụng GS-H01

GS-H01 - Tay cầm chuyên dụng

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-H01

Khối lượng

Xấp xỉ 1070 g

Các mẫu khác