Tay cầm chuyên dụng GS-H01

GS-H01 - Tay cầm chuyên dụng

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-H01

Khối lượng

Xấp xỉ 1070 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác