Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái) GS-B43

GS-B43 - Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B43

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác