Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái) GS-B43

GS-B43 - Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B43

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác