Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái) GS-B41

GS-B41 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B41

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 380 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác