Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái) GS-B41

GS-B41 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B41

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 380 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác