Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên phải) GS-B33

GS-B33 - Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên phải)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B33

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác