Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải) GS-B31

GS-B31 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B31

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 380 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác