Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải) GS-B31

GS-B31 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B31

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 380 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác