Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong) GS-B21

GS-B21 - Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B21

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 590 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác