Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong) GS-B21

GS-B21 - Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B21

Loại

Loại khóa

Khối lượng

Xấp xỉ 590 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác