Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng GS-B11

GS-B11 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B11

Loại

Loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 60 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác