Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng GS-B11

GS-B11 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B11

Loại

Loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 60 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác