Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L GS-B01

GS-B01 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B01

Loại

Loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác