Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L GS-B01

GS-B01 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-B01

Loại

Loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác