Phụ kiện cho loại không tiếp xúc Bộ truyền động thay thế GS-A01

GS-A01 - Phụ kiện cho loại không tiếp xúc Bộ truyền động thay thế

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

GS-A01

Loại

Phụ kiện cho loại không tiếp xúc

Khối lượng

Xấp xỉ 15 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác