Bộ nguồn AC OP-87722

OP-87722 - Bộ nguồn AC

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87722

Bộ thiết bị nguồn điện cung cấp

Ngõ vào định mức

100 đến 240 VAC, 50/60 Hz, 41 đến 55 VA

Ngõ ra định mức

12 VDC, Cực đại 1,5 A

Chiều dài

3 m

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác