Models Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay Sê-ri BT-W100

Sản phẩm

BT-W100G - Mẫu thiết bị đầu cuối cầm tay mã vạch không dây màn hình lớn trên toàn quốc

BT-W100G

Mẫu thiết bị đầu cuối cầm tay mã vạch không dây màn hình lớn trên toàn quốc

BT-WUC1L - Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-W100 (Loại LAN)

BT-WUC1L

Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-W100 (Loại LAN)

BT-WUC1U - Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-W100 (Loại USB)

BT-WUC1U

Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-W100 (Loại USB)

BT-WCG14 - Khối sạc pin có thể sạc lại gấp bốn lần dành

BT-WCG14

Khối sạc pin có thể sạc lại gấp bốn lần dành

BT-WUC14 - Khối sạc pin gấp bốn dành cho sê-ri BT-W100

BT-WUC14

Khối sạc pin gấp bốn dành cho sê-ri BT-W100