Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay Sê-ri BT-W100

Sê-ri BT-W100 - Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay

Màn hình lớn PDA, cho phép "vận hành bằng một tay"

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Đọc ngay lập tức các mã xa và gần

Sê-ri BT-W300/W200 - Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay

  • Đọc ngay lập tức các mã xa và gần
  • Đọc ngay lập tức một cách đơn giản bằng cách đặt lên mã
  • Dễ dàng đọc những mã cực nhỏ

Tải Catalogue về Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo