Bộ điều khiển biên dạng LJ-X8000A

LJ-X8000A - Bộ điều khiển biên dạng

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • CSA

Thông số kỹ thuật

Mẫu

LJ-X8000A

Ngõ vào của đầu

1 khối, tương thích với đầu Sê-ri LJ-X8000 và đầu Sê-ri LJ-V7000

Chu kỳ lấy mẫu (khoảng thời gian kích hoạt)

Khi kết nối Sê-ri LJ-X8000: tốc độ tối đa 16 kHz (63 µs)*1
Khi kết nối Sê-ri LJ-V7000: tốc độ tối đa 64 kHz (16 µs)*2
(Loại ngõ ra độ sáng dành cho chỉ định mẫu kết thúc bằng B có tốc độ tối đa 8 kHz (125 µs))*3

Giao diện

Ngõ vào điều khiển

Tương thích với bắt đầu đo hàng loạt (MEASURE_START) và dừng đo hàng loạt (MEASURE_STOP)

Ngõ ra điều khiển

Tương thích với sẵn sàng kích hoạt (READY) và lỗi hệ thống (ERROR), Photo MOSFET *4

Ngõ vào/ra đồng bộ

Dành cho đồng bộ hóa kích hoạt nhiều bộ điều khiển *5

Ethernet

Ngõ ra biên dạng, cài đặt, điều khiển, 1000BASE-T/100BASE-TX *6

Ngõ vào bộ mã hóa

1 cổng: kết hợp ngõ ra trình điều khiển đường truyền RS-422 (với ngõ ra 5 V: tối đa 150 mA) và ngõ ra cực thu để hở (tương thích với 5 V, 24 V)

Tần số đáp ứng

RS-422

Một pha/pha Z: 1,6 MHz, 2 pha/1x: 1,6 MHz, 2 pha/2x: 3,2 MHz, 2 pha/4x: 6,4 MHz

Cực thu để hở (OC)

Một pha/pha Z: 100 kHz, 2 pha/1x: 100 kHz, 2 pha/2x: 200 kHz, 2 pha/4x: 400 kHz

Ngõ vào BẬT laser

Ngõ vào không điện áp (Bị đoản mạch với chốt ngắn khi vận chuyển từ nhà máy)

Các định mức

Điện áp nguồn

24 V DC ±10%

Dòng điện tiêu thụ tối đa

1,3 A

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến 45°C (Lắp trên thanh ngang DINrail)/0 đến 40°C (Theo chiều ngang)

Độ ẩm môi trường xung quanh

85% RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 700 g

*1 Khi phạm vi đo bị thu hẹp theo cài đặt phân khoảng.
*2 Khi phạm vi đo được đặt thành tối thiểu, phân khoảng được BẬT, và chụp ảnh song song được BẬT. Tất cả các cài đặt khác là giá trị mặc định.
*3 Khi phân khoảng và chụp ảnh song song đều được BẬT. Tất cả các cài đặt khác là giá trị mặc định.
*4 Hỗ trợ kết nối chung dương cho các thiết bị ngõ vào NPN, và kết nối chung âm cho các thiết bị ngõ vào PNP.
*5 Dành riêng cho ngõ vào/ra đồng bộ giữa các bộ điều khiển (LJ-X8000A).
*6 Ứng dụng PC (LJ-H2X) bao gồm các thư viện giao tiếp (DLL) và chương trình mẫu. Các loại thư viện giao tiếp (DLL): Ngõ ra biên dạng, thay đổi các cài đặt khác nhau, điều khiển BẬT/TẮT laser, ngõ vào kích hoạt, v.v...

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác