Các ứng dụng Máy đo biên dạng bằng laser 2D/3D Sê-ri LJ-X8000

Giải pháp linh hoạt cho mọi ngành công nghiệp

Kiểm tra mối hàn

Khoảng bước và chênh lệch chiều cao đầu cuối

Kiểm tra bề mặt 360°

Chiều cao đầu cực

Vật liệu xây dựng

Kiểm tra tính đồng nhất