Mô đun EtherNet/IP® CB-NEP20E

CB-NEP20E - Mô đun EtherNet/IP®

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • CSA

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác