Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) CB-B05LU

CB-B05LU - Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m)

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác