Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) CB-B05LR

CB-B05LR - Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác