Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) CB-B05LL

CB-B05LL - Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác