Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn CA-U5

CA-U5 - Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác