Thẻ SD (cấp công nghiệp) 16 GB CA-SD16G

CA-SD16G - Thẻ SD (cấp công nghiệp) 16 GB

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác