1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Cảm biến biên dạng laser
  5. Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác cao
  6. Các mẫu
  7. 25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác caoSê-ri LJ-G5000

25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

OP-96369

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo