Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác cao

Sê-ri LJ-G5000

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác cao Sê-ri LJ-G5000

Sê-ri LJ-G5000 - Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser 2D có độ chính xác cao

Sê-ri LJ-G đo chính xác tiết diện bề mặt của mục tiêu theo hướng X và Z. Có thể đo chiều cao, chiều rộng hoặc kẽ hở trên tiết diện bề mặt bằng cách sử dụng 28 chế độ đo.

Các đặc điểm nổi trội

  • Có thể đo đồng thời tại 8 điểm.
  • E3-Cảm biến ảnh CMOS cung cấp khả năng đo ổn định
  • Hệ thống liên kết Quatro đạt được tốc độ lấy mẫu cao nhất trong cùng loại, 3,8 ms.
  • Lấy mẫu tốc độ cao với 3,8 ms, độ chính xác ±0,1% F.S.
  • Menu cài đặt đơn giản(Hàng đầu trong cùng loại)

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

3200 điểm/biên dạng. Đo trên chuyền độ phân giải cao

Sê-ri LJ-X8000 - Máy đo biên dạng bằng laser 2D/3D

  • Các phép đo có độ chính xác cao được thực hiện trên chuyền
  • Tương thích với mọi vật liệu
  • Thiết lập trong 3 bước đơn giản

Tải Catalogue về Sê-ri LJ-X8000 Máy đo biên dạng bằng laser 2D/3D Catalo