Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao

Sê-ri LJ-V7000

Catalogue Tải Catalogue về

Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao Sê-ri LJ-V7000

Sê-ri LJ-V7000 - Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao

NHANH NHẤT THẾ GIỚI VỚI TỐC ĐỘ 64.000 TIẾT DIỆN/GIÂY. Tốc độ cho phép đo bất kỳ sản phẩm với bất kỳ hình dạng nào!

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

3200 điểm/biên dạng. Đo trên chuyền độ phân giải cao

Sê-ri LJ-X8000 - Máy đo biên dạng bằng laser 2D/3D

  • Các phép đo có độ chính xác cao được thực hiện trên chuyền
  • Tương thích với mọi vật liệu
  • Thiết lập trong 3 bước đơn giản

Tải Catalogue về Sê-ri LJ-X8000 Máy đo biên dạng bằng laser 2D/3D Catalo