Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn - MD-X2000A

Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) MD-X1000C

MD-X1000C - Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc)

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác