Bộ điều khiển logic có thể lập trình

Sê-ri KV Nano

Catalogue Tải Catalogue về

Khối EtherNet/IP® KV-NC1EP

KV-NC1EP - Khối EtherNet/IP®

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác