Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Đầu nối 64 điểm - KV-C64XC

Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây KV-C64XB

KV-C64XB - Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác