Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Đầu nối 64 điểm - KV-C64XC

Đầu nối 64 điểm KV-C64XA

KV-C64XA - Đầu nối 64 điểm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Các mẫu khác