Bộ đếm điện tử thiết lập trước có màn hình hiển thị LCD

Sê-ri RC

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

LCD Mạch đếm điện tử RC-11

RC-11 - LCD Mạch đếm điện tử

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác