Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - SR-H7W

Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator SR-H6W

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-H6W*1

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 10 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit
Windows 8 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit (ngoại trừ Windows RT)
Windows 7 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit
Windows Vista Business / Ultimate SP2 hoặc cao hơn, 32 bit*2

CPU

2.0 GHz hoặc cao hơn

Công suất bộ nhớ

1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit)

Màn hình hiển thị

1024 x 768 trở lên

Ghi chú

ổ DVD-ROM (trong quá trình cài đặt)

*1 Cài đặt .NET Framework 3.5 SP1 hoặc cao hơn
Kết nối Internet cho máy chạy bằng Windows 8/10 có cài đặt .NET 3.5
Khả năng vận hành pa-nen điều khiển cho các máy chạy bằng Windows 8/10 có cài đặt .NET 3.5
*2 Các sản phẩm SR-2000/G100 không hỗ trợ Windows Vista.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác