Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - SR-H7W

Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator SR-H6W

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-H6W*1

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 10 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit
Windows 8 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit (ngoại trừ Windows RT)
Windows 7 Professional hoặc cao hơn, 32 bit/64 bit
Windows Vista Business / Ultimate SP2 hoặc cao hơn, 32 bit*2

CPU

2.0 GHz hoặc cao hơn

Công suất bộ nhớ

1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit)

Màn hình hiển thị

1024 x 768 trở lên

Ghi chú

ổ DVD-ROM (trong quá trình cài đặt)

*1 Cài đặt .NET Framework 3.5 SP1 hoặc cao hơn
Kết nối Internet cho máy chạy bằng Windows 8/10 có cài đặt .NET 3.5
Khả năng vận hành pa-nen điều khiển cho các máy chạy bằng Windows 8/10 có cài đặt .NET 3.5
*2 Các sản phẩm SR-2000/G100 không hỗ trợ Windows Vista.

Các mẫu khác