Phần mềm thiết lập AutoID Network Navigator SR-H8W

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-H8W *1*2*3

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 10 Pro hoặc phiên bản mới hơn, 32 bit/64 bit
Windows 8 Pro hoặc phiên bản mới hơn, 32 bit/64 bit (ngoại trừ Windows RT)

Môi trường vận hành

Bộ xử lý: từ 2,0 GHz trở lên, Bộ nhớ: từ 8 GB trở lên, Dung lượng trống trên ổ đĩa cứng: từ 1 GB trở lên (cũng cần có dung lượng trống để lưu dữ liệu khác),
Ổ đĩa DVD-ROM: Cần thiết trong quá trình cài đặt, Độ phân giải màn hình: từ 1440 × 1080 trở lên

*1 Phải cài đặt .NET Framework 4.6.1 hoặc phiên bản mới hơn.
*2 Phải cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86) cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019.
*3 Windows, Visual Studio, Microsoft Edge, Internet Explorer và Excel là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác