Models Thiết bị đọc mã siêu nhỏ gọn Sê-ri SR-700

Sản phẩm

SR-700 - Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

SR-700

Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

SR-700HA - Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

SR-700HA

Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

SR-710 - Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

SR-710

Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định

N-L1 - Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Ngưng

N-L1

Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet

N-R2 - Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C)

N-R2

Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C)

N-R4 - Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485)

N-R4

Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485)

N-UB - Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB)

N-UB

Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB)

SR-H6W - Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator Ngưng

SR-H6W

Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator