Tuân thủ

Khoáng sản thuộc khu vực xung đột

Khoáng sản thuộc khu vực xung đột có nguồn gốc từ Cộng hoà Dân chủ Congo (DRC) hoặc quốc gia láng giềng (sau đây gọi là “các quốc gia được bảo hộ”) đã trở thành nguồn cung ứng cho các nhóm vũ trang, dẫn đến vi phạm nhân quyền, hủy hoại môi trường và đe dọa thúc đẩy xung đột leo thang. Bốn loại khoáng sản được nhắc đến (thiếc, tantali, vonfram và vàng) được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện và điện tử.

Chính sách của KEYENCE là không mua bất kỳ bộ phận, thành phần và vật liệu nào được nhìn nhận có chứa các loại khoáng sản thuộc khu vực xung đột.

Ngoài ra, KEYENCE không có ý định hưởng lợi hoặc tài trợ cho các nhóm vũ trang có hành vi vi phạm nhân quyền ở các quốc gia được bảo hộ. KEYENCE đang nỗ lực loại bỏ các loại khoáng sản thuộc khu vực xung đột khi hợp tác với nhà cung cấp, ví dụ như điều tra các chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng các công cụ do Tổ chức Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI). Đây là một tổ chức khuyến khích việc mua sắm có trách nhiệm các loại khoáng sản.

Quản lý hoá chất trong sản phẩm

Hạn chế các chất hóa học trong sản phẩm điện và điện tử đang ngày càng phổ biến trên thế giới.

KEYENCE sẽ chia sẻ các quy trình/quy định với các nhà cung cấp của mình để quản lý những chất hóa học trong sản phẩm.

KEYENCE sẽ định nghĩa và chia sẻ danh sách tập hợp các chất bị hạn chế ngoài các chất hóa học được quy định bởi Chỉ thị RoHS (Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm) và quy định REACH (quy định về đăng ký, đáng giá, cấp phép và hạn chế các hóa chất) tại Liên minh Châu Âu. KEYENCE đẩy mạnh Mua sắm xanh các linh kiện và vật liệu mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của mình. KEYENCE tích cực thực hiện những nỗ lực tuân thủ tất cả các quy định đặt ra chống lại việc sử dụng các chất hóa học có hại trong các sản phẩm của mình.

KEYENCE đóng góp cho sáng tạo xanh thông qua việc sử dụng các sản phẩm của mình.

Hướng tới Chỉ thị RoHS của EU

KEYENCE đang loại bỏ các chất độc hại (như kim loại nặng) khỏi các sản phẩm của mình để góp phần bảo vệ sức khỏe con người và phục hồi môi trường toàn cầu. KEYENCE đang chuyển sang các sản phẩm tuân thủ Chỉ thị RoHS.

Chỉ thị RoHS

Thiết bị điện và thiết bị điện tử có mặt trên thị trường EU không được chứa các chất bị hạn chế theo Chỉ thị RoHS.

Các chất bị hạn chế theo Chỉ thị RoHS

Pb

Chì

Hg

Thủy ngân

Cd

Cadimi

Cr6+

Crom hóa trị sáu

PBB

Hợp chất của brom Polybrominated biphenyl

PBDE

Chất chống cháy Polybrominated diphenyl ether

DEHP*1

Dioctyl phthalate

BBP*1

Butyl benzyl phthalate

DBP*1

Dibutyl phthalate

DIBP*1

Diisobutyl phthalate

  • *1
    Các phthalate cụ thể được bổ sung bởi (EU) 2015/863. Hầu hết các sản phẩm của KEYENCE sẽ phải tuân theo quy định từ ngày 22 tháng 7 năm 2021, nhưng chúng tôi đang dần chuyển đổi ngay từ bây giờ.

Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên

KEYENCE đã xây dựng một hệ thống yêu cầu tất cả nhân viên phải thường xuyên củng cố Chính sách tập đoàn và Hướng dẫn kinh doanh, trong đó xác định bộ quy tắc ứng xử dành do nhân viên, nhằm giữ vững tổ chức, giảm khả năng lạm dụng, quấy rối hoặc các vấn đề khác xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực đảm bảo sự tuân thủ triệt để và thực chất theo bộ quy tắc này và cố gắng nâng cao nhận thức về những điều cần tuân thủ bằng cách chủ động áp dụng các tiêu chí đánh giá này trong hoạt động hàng ngày.

TỔ CHỨC PHẲNG

Giá trị của KEYENCE là “nói gì” chứ không phải “ai nói”.

Để không tạo nhận thức về mối quan hệ có tính phân cấp, KEYENCE duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, trong đó tất cả nhân viên đều có quyền đóng góp ý kiến của mình, bất kể vai trò, tuổi tác, nghề nghiệp hay vị trí.

Đưa ra quyết định hợp lý là điều căn bản của chúng tôi, giúp tăng khả năng thành công trong công việc.

PHÂN BIỆT GIỮA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

Chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các quyết định đứng trên quan điểm của doanh nghiệp, là phương thức để giữ vững tập đoàn. Vì lý do này, mọi ảnh hưởng của lợi ích không liên quan đến doanh nghiệp, chấp nhận các lợi ích cá nhân dựa trên doanh nghiệp và sử dụng tài sản của doanh nghiệp cho mục đích cá nhân đều bị nghiêm cấm.

SỰ CÔNG BẰNG VÀ KHÁCH QUAN

Sự công bằng và khách quan là những điều không thể thiếu để doanh nghiệp vận hành đúng cách.

Chúng tôi nghiêm cấm việc tuyển dụng người thân của ban giám đốc và nhân viên, đồng thời chúng tôi cũng nghiêm cấm việc tặng và nhận quà trong các giao dịch kinh doanh. Chúng tôi xem những quy tắc này là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và khách quan.

Tôn trọng nhân quyền

KEYENCE tôn trọng nhân quyền, nhằm tạo ra một môi trường làm việc mang đến sự hài lòng trong công việc cho nhân viên và nỗ lực đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi không vi phạm nhân quyền, ví dụ như sử dụng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và buôn bán người trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi tham gia vào các hoạt động doanh nghiệp dựa trên tiêu chuẩn đạo đức cao với sự nhìn nhận về tầm quan trọng của các vấn đề nhân quyền. Ngoài việc tuân thủ các quy định, để duy trì môi trường làm việc sôi nổi (văn hoá doanh nghiệp), chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn trong Hướng dẫn kinh doanh để củng cố sự tôn trọng cá nhân từ nhiều góc độ.