Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Giới thiệu về công tyTuân thủ

     KEYENCE đã phát triển thành một công ty đi đầu toàn cầu, nhanh chóng mở rộng đến 210 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng trên toàn thể giởi.

     Khoáng sản thuộc khu vực xung đột

     Khoáng sản thuộc khu vực xung đột có nguồn gốc từ Cộng hoà Dân chủ Congo (DRC) hoặc quốc gia láng giềng (sau đây gọi là “các quốc gia được bảo hộ”) đã trở thành nguồn cung ứng cho các nhóm vũ trang, dẫn đến vi phạm nhân quyền, hủy hoại môi trường và đe dọa thúc đẩy xung đột leo thang. Bốn loại khoáng sản được nhắc đến (thiếc, tantali, vonfram và vàng) được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện và điện tử.

     Chính sách của KEYENCE là không mua bất kỳ bộ phận, thành phần và vật liệu nào được nhìn nhận có chứa các loại khoáng sản thuộc khu vực xung đột.
     Ngoài ra, KEYENCE không có ý định hưởng lợi hoặc tài trợ cho các nhóm vũ trang có hành vi vi phạm nhân quyền ở các quốc gia được bảo hộ. KEYENCE đang nỗ lực loại bỏ các loại khoáng sản thuộc khu vực xung đột khi hợp tác với nhà cung cấp, ví dụ như điều tra các chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng các công cụ do Tổ chức Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI). Đây là một tổ chức khuyến khích việc mua sắm có trách nhiệm các loại khoáng sản.

     Quản lý hoá chất trong sản phẩm

     Việc sử dụng hạn chế các hóa chất trong sản phẩm điện và điện tử đang lan rộng trên toàn thế giới.
     KEYENCE chia sẻ nhiều tiêu chuẩn khác nhau liên quan đến hóa chất trong sản phẩm với các nhà cung cấp và chúng tôi khuyến khích Mua sắm xanh các thành phần và vật liệu để sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi. KEYENCE luôn nỗ lực tuân thủ các hạn chế đối với hóa chất ở nhiều quốc gia và khu vực, ví dụ như Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS) ở Liên minh châu Âu.

     Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên

     KEYENCE đã xây dựng một hệ thống yêu cầu tất cả nhân viên phải thường xuyên củng cố Chính sách tập đoàn và Hướng dẫn kinh doanh, trong đó xác định bộ quy tắc ứng xử dành do nhân viên, nhằm giữ vững tổ chức, giảm khả năng lạm dụng, quấy rối hoặc các vấn đề khác xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực đảm bảo sự tuân thủ triệt để và thực chất theo bộ quy tắc này và cố gắng nâng cao nhận thức về những điều cần tuân thủ bằng cách chủ động áp dụng các tiêu chí đánh giá này trong hoạt động hàng ngày.

     TỔ CHỨC PHẲNG

     Giá trị của KEYENCE là “nói gì” chứ không phải “ai nói”.
     Để không tạo nhận thức về mối quan hệ có tính phân cấp, KEYENCE duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, trong đó tất cả nhân viên đều có quyền đóng góp ý kiến của mình, bất kể vai trò, tuổi tác, nghề nghiệp hay vị trí.
     Đưa ra quyết định hợp lý là điều căn bản của chúng tôi, giúp tăng khả năng thành công trong công việc.

     PHÂN BIỆT GIỮA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

     Chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các quyết định đứng trên quan điểm của doanh nghiệp, là phương thức để giữ vững tập đoàn. Vì lý do này, mọi ảnh hưởng của lợi ích không liên quan đến doanh nghiệp, chấp nhận các lợi ích cá nhân dựa trên doanh nghiệp và sử dụng tài sản của doanh nghiệp cho mục đích cá nhân đều bị nghiêm cấm.

     SỰ CÔNG BẰNG VÀ KHÁCH QUAN

     Sự công bằng và khách quan là những điều không thể thiếu để doanh nghiệp vận hành đúng cách.
     Chúng tôi nghiêm cấm việc tuyển dụng người thân của ban giám đốc và nhân viên, đồng thời chúng tôi cũng nghiêm cấm việc tặng và nhận quà trong các giao dịch kinh doanh. Chúng tôi xem những quy tắc này là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và khách quan.

     Tôn trọng nhân quyền

     KEYENCE tôn trọng nhân quyền, nhằm tạo ra một môi trường làm việc mang đến sự hài lòng trong công việc cho nhân viên và nỗ lực đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi không vi phạm nhân quyền, ví dụ như sử dụng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và buôn bán người trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi tham gia vào các hoạt động doanh nghiệp dựa trên tiêu chuẩn đạo đức cao với sự nhìn nhận về tầm quan trọng của các vấn đề nhân quyền. Ngoài việc tuân thủ các quy định, để duy trì môi trường làm việc sôi nổi (văn hoá doanh nghiệp), chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn trong Hướng dẫn kinh doanh để củng cố sự tôn trọng cá nhân từ nhiều góc độ.