Video hướng dẫn về máy khắc bằng laser

Các hướng dẫn sử dụng bằng video dễ hiểu được liệt kê dưới đây sẽ giới thiệu về cách thiết lập máy khắc bằng laser cùng với các gợi ý vận hành.
Các hướng dẫn sử dụng bằng video này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt và cài đặt.

Marking Builder 3

Chuỗi văn bản

7:21

Lịch

5:17

Bộ đếm

8:34

Mã 2D

11:04

Phông chữ Truetype

2:16

Trình thiết kế logo

9:44

Hình dạng 3D

11:32

Khắc 3D Z-Map

8:01

Khắc mẫu: Tìm kiếm thông số phù hợp nhất

17:49

Lưu, truyền tải và sao lưu tệp

7:08

Phần mềm thiết bị đọc mã vạch 2D

6:12

Nâng cấp phiên bản

1:29

Các sản phẩm: