1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Kích hoạt phần mềm
  4. BT Series Software / User Support
  5. Manuals/Software

BT Series Software / User Support

Manuals/Software Downloads

Manuals, sample programs, drivers, communication utilities, and other useful information for each Handy Terminal can be downloaded from here.

Windows OS type

[BT-W300/W200 Series]BT-W300/BT-W350/BT-W370/BT-W200/BT-W250 [BT-W100 Series]BT-W155/BT-W150/BT-W100 [BT-W80 Series]BT-W85/BT-W85T/BT-W80 [BT-W70 Series]BT-W75/BT-W70

BT exclusive OS type

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp