Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến

Sê-ri XG-X

Catalogue Tải Catalogue về

Khối EtherNet/IP® CA-NEP20E

CA-NEP20E - Khối EtherNet/IP®

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác