1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao
  6. Các mẫu
  7. Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực caoSê-ri XG-7000

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200M

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D