1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao
  6. Các mẫu
  7. Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực caoSê-ri XG-7000

Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE

Để hỗ trợ cho bạn

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D